Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rejowcu Fabrycznym

PRACOWNIA OGRODNICZO-BUKIECIARSKA

Zakres: Postępowanie wspierająco – aktywizujące.

Formy pracy: Praca grupowa i indywidualna.

Metody pracy: Metody praktyczne – ćwiczebne realizacji zadań, problemowe, sytuacyjne, burza mózgów, asymilacji wiedzy – pogadanki.

Termin realizacji: Praca ciągła, zajęcia prowadzone codziennie.

Osoba odpowiedzialna: instruktor terapii zajęciowej.

Cel główny: Rozbudzenie i kształtowanie estetycznego postrzegania świata. Pracownia ogrodniczo – bukieciarska wyposażona jest w niezbędny sprzęt i urządzenia służące realizacji zadań wynikających z realizacji indywidulanego programu rehabilitacji i terapii uczestników tj. grabie, sekatory, szpadle, narzędzia ogrodnicze służące do pielęgnacji roślin, donice, ziemie i nawozy. Tematyka zajęć teoretycznych i praktycznych zrealizowanych w pracowni:

1. Doskonalenie sprawności manualnej rąk i palców po przez pikowanie siewek i przesadzania rozsady.

2. Rozwijanie poczucia smaku i estetyki oraz wyzwolenia własnej ekspresji twórczej poprzez projektowanie ogrodu przy użyciu programu komputerowego.

3. Doskonalenie sprawności manualnej rąk i palców oraz spostrzegawczości poprzez zastosowanie technik wyplatania ozdób z wykorzystaniem sznurka sizalowego.

4. Nauka podcinania i pielęgnacji tuj.

5. Poznanie rodzajów i właściwości drzew i krzewów ozdobnych (liściastych, iglastych) oraz bylin.

6. Poznanie literatury fachowej, czasopism, stron internetowych z dziedziny ogrodnictwa, nabywanie umiejętności i nawyku korzystania z nich.

7. Kształtowanie i nauka innych umiejętności i zachowań wynikających z indywidualnych programów rehabilitacji i terapii uczestników.

8. Poznanie narzędzi i urządzeń służących do wykonywania prac w ogrodzie, bezpiecznego ich stosowania i utrzymania w stanie sprawności. Pokonywanie lęku przed ich stosowaniem.

9. Nauka wykonywania podstawowych czynności z zakresu pielęgnacji roślin.

10. Poznanie technik oraz metod rozmnażania roślin.

11. Nauka odpowiedzialności poprzez dbanie i pielęgnację roślin znajdujących się wokół budynku jak i w nim.

12. Nauka obsługi wału do zagęszczania ziemi.

13. Nauka zakładania trawnika.

14. Nauka pielęgnacji żywopłotu i trawnika.

15. Utrwalenie umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów agrotechnicznych wykonywanych w ciągu roku.

16. Utrwalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się podstawowymi narzędziami ogrodniczymi.

17. Poznanie i opanowanie podstawowych operacji technologicznych podczas siewu, wysadzania roślin do gruntu. 18. Utrwalenie i dalsze poznawanie nazw i wyglądu podstawowych warzyw i roślin.

19. Kształtowanie cierpliwości, wytrwałości oraz poczucia odpowiedzialności za stanowisko pracy i wykonywaną pracę oraz sprawstwa przez możliwość jej wykonania i wykorzystanie do celów użytkowych na potrzeby własne i zawodowe.

20. Nauka zbioru i konserwacji darów natury do wykorzystania kompozycji bukieciarskich (suszenie roślin techniką zielarską). 20. Poznanie zasad BHP i PPOŻ obowiązujących w pracowni i Warsztacie.

21. Rozwój zainteresowań i rozszerzenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej poprzez:

  • nauczenie rozróżniania i hodowania roślin doniczkowych i ogrodowych (sadzenie i sianie, podlewanie, pielęgnacja),
  • nauczenie sadzenia, siewu, zbierania oraz przechowywanie kwiatów, liści, ziół, warzyw na potrzeby własne i innych pracowni WTZ, 
  • wyrabianie właściwego stosunku do przyrody i wrażliwości na piękno i świat natury oraz uświadamianie konieczności dbania o środowisko, w tym sortowanie śmieci, właściwe zachowanie się na łonie natury, itd.

foto

foto

PRACOWNIA OGRODNICZO-BUKIECIARSKA

PRACOWNIA OGRODNICZO-BUKIECIARSKA

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny